SHOCHU List

A
   Brand(English)      Brand(Japanese)     Prefectures 
Asahi 朝日 Kagoshima
B
   Brand(English)      Brand(Japanese)     Prefectures 
Bansei 萬世 Kagoshima

H
   Brand(English)      Brand(Japanese)     Prefectures 
Houzan 宝山 Kagoshima

I
   Brand(English)      Brand(Japanese)     Prefectures 
Imo Chokichozo 芋 長期貯蔵 Miyazaki

K
   Brand(English)      Brand(Japanese)     Prefectures 
Kanehachi/Usamugi 兼八/宇佐むぎ Oita
Kiroku/Hyakunenno-kodoku/
Nakanaka/Tachibana/Nousagino-Hashiri
きろく/百年の孤独/中々/たちばな/野うさぎの走り Miyazaki

M
   Brand(English)      Brand(Japanese)     Prefectures 
Migakisengen/Suibakuka/Kurano-Okimiyage 磨千貫/酔麦香/蔵の置き魅やげ Kagoshima

O
   Brand(English)      Brand(Japanese)     Prefectures 
Ohganemochi 大金持 Miyazaki
Okoge/Ten/Gesshin おこげ/甜/月心 Oita
Osuzuyama Yamaneko/Yamasemi/Yamazaru 尾鈴山 山ねこ/山翡翠/山猿 Miyazaki

S
   Brand(English)      Brand(Japanese)     Prefectures 
Seikoudoku/Bunise/Kakutama 晴耕雨読/不二才/角玉 Kagoshima
Shoro/Motomi 松露/心水 Miyazaki

T
   Brand(English)      Brand(Japanese)     Prefectures 
Taimei/Idamanriki 泰明/井田萬力 Oita
Tenno-Kokuin/Ginno-Mizu 天の刻印/銀の水 Miyazaki
Touji Jyunpei 杜氏潤平 Miyazaki
Tsukushi つくし Fukuoka

Y
   Brand(English)      Brand(Japanese)     Prefectures 
Yakiimo Kurose やきいも黒瀬 Kagoshima
Yakunoshima Daishizenrin/Youran/Yakuno-mori 屋久の島 大自然林/揺籃/屋久の杜 Kagoshima

PAGE TOP